məğmun

məğmun
sif. <ər.>
1. Aldanmış, zərər çəkmiş, uduzmuş, gözlədiyi şeydən əli çıxmış, məhrum olmuş. Böyük özünü aldanmış saydığı kimi, Məhərrəm də özünü məğmun hesab edirdi. M. C.. Məğmun etmək (eləmək) – zərərə salmaq, aldatmaq, gözlədiyi şeydən məhrum etmək. <Kərbəlayı Tapdıq> mənə kəbin kəsdi, hamısını içəri ötürdü, məni məğmun elədi. M. C.. Məğmun olmaq – aldanmaq, zərərə düşmək, uduzmaq, əli çıxmaq, gözlədiyi şeydən məhrum olmaq.
2. Aciz, bacarıqsız, əfəl, əlindən iş gəlməyən. Bəhlul da kənd uşağı deyilmi? O da sənin kimi utancaq, məğmunun biri idi. M. C.. Məğmun etmək (eləmək) – aciz etmək; məhrum etmək, əlindən almaq. Məni məğmun edib dövrü zamanım, nə edim? Hələ bir çet qəpiyə yoxdu gümanım, nə edim? C. C.. Amma bağçılıq məsələsi bu il bizi bir balaca məğmun elədi. «Kirpi». // Heç bir şeyi olmayan, hər şeydən məhrum. <Kəlbalı Mirzəyə:> Sənin arvadın vardır, bizim kimi məğmun deyilsən ki? S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • məğmun — ə. yazıq, miskin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Model United Nations — A Model United Nations Conference in Stuttgart, Germany in action. Model United Nations (also Model UN or MUN) is an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in international… …   Wikipedia

  • Gimhae Foreign Language High School — Infobox School3 | name = Gimhae Foreign Language High School 김해외국어고등학교 / 金海外國語高等學校 motto = Cultivating Global Leaders Dreams! (세계적 지도자의 꿈을 키운다) free label = Tree free = Pine Tree free label2 = Flower free2 = Royal Azalea established = 2006 type …   Wikipedia

  • Bolsa de Panama General — Le Bolsa de Panama General est un indice boursier de la bourse du Panamá, composé des 13 principales capitalisations boursières du pays. Sommaire 1 Composition 2 Voir aussi 2.1 Liens internes 2 …   Wikipédia en Français

  • məğbun — <ər.> bax məğmun. Canım aldın mey üçün, saqi, içirdin mənə qan; Dad əlindən ki, məni al ilə məğbun eylədin. F.. Ol ki, bir şişə şərabi ala dünyanı verib; Etiqadım budur, ol kəs genə məğbun eylər. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”